Fredrikstad

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Fredrikstad Kommune

Ved uoverensstemmelser mellom generelle og lokale bestemmelser, prioriteres sistnevnte.

 

Adresse:
Nygaardsgt. 16, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Kontaktinfo:
Virksomhet vann og avløp
Tlf.: 69 36 14 00
E-mail: postmottak@fredrikstad.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Fredrikstad

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Fredrikstad Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
B1 - Vannkum - tegning (vertikalt snitt) PDF 2017-02-10 17:37:41
B2 - Vannkum - tegning (fugleperspektiv) PDF 2017-02-10 17:41:19
B3 - Spillvanns- og overvannskum - tegning PDF 2017-02-10 17:41:25
B4 - Spillvanns- og overvannskum (grenpunkt) - tegning (fugleperspektiv) PDF 2017-02-10 17:21:11
Kumkort (må åpnes i inkognitovindu for nedlasting) XLS 2021-06-12 20:01:09
Kumkort - Eksempel (må åpnes i inkognitovindu for nedlasting) XLS 2021-06-12 20:01:27
Eksempelskisse for stikkledningstrasé, red. 2015.06.26 JPG 2020-08-19 11:06:56
Standard stikkledningsskjema (fylles ut av entreprenør) (må åpnes i inkognitovindu for nedlasting) XLSX 2021-06-12 20:01:43
Sprinklerkum PNG 2018-04-18 10:29:36
Sprinklerkum BAIO PNG 2018-04-18 10:29:48
Hyttefelt PNG 2018-04-18 10:29:53
Hyttefelt BAIO PNG 2018-04-18 10:29:56
Endringer i VA-norm pkt. 3.9 - 27.05.2016 PDF 2017-02-10 17:21:25
Endringer i VA-norm - 02.02.2017 PDF 2017-02-10 17:21:19
Endringer i VA-norm - 08.10.2020 PDF 2021-06-12 16:48:08
Endringer i VA-norm pkt. 6.13 og 7.13 - 26.01.2021 PDF 2021-06-12 16:43:48