Giske

• Nynorsk • Bytt til Bokmål

Om Giske Kommune

Adresse:
Valderhaug 4, 6050 Valderøya
Kontaktinfo:
Rolf Martinsen, e-post: roma@giske.kommune.no

 

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Giske

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Giske Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
VA Norm Sunnmøre - Sluttdokument - Endeleg DOC 2019-01-10 10:27:09
A1_Normtegning_Plan og lengdeprofil_Sunnmøre PDF 2019-01-10 10:10:54
A2_grøftesnitt - 2 nivå PDF 2019-01-10 10:11:05
A3_Alt_grøftesnitt - 3 nivå PDF 2019-01-10 10:11:11
A4_Tilknytning vassforsyning PDF 2019-01-10 10:11:27
A5 - B Tilknyting sprinklaranlegg PDF 2019-01-10 10:11:39
A5_Stikkledning_Vann PDF 2019-01-10 10:11:48
A6_stikkledning_Avløp PDF 2019-01-10 10:12:02
A7_Forenkla_Kumløysing PDF 2019-01-10 10:12:12
A8_Vannkum_i_veg PDF 2019-01-10 10:12:21
A9_Grøftesteng_Betong PDF 2019-01-10 10:12:29
A10_Grunnvassperre_Leire PDF 2019-01-10 10:12:38
A11_Midlertidig_Sandfangskum PDF 2019-01-10 10:12:49
A12_Sandfangkum PDF 2019-01-10 10:13:01
A13_Steinfelle_VA PDF 2019-01-10 10:13:15
A14_Utforming-av-tørroppstilt-avløpspumpestasjon_Plan PDF 2019-01-10 10:13:28
A15_Utforming-av-tørroppstilt-avløpspumpestasjon_Snitt PDF 2019-01-10 10:13:35
B1-Krav-til-VA-rammeplan - Sunnmøre DOCX 2019-01-10 10:14:38
B2 Sjekkliste - krav til teknisk plan sluttdokumentasjon DOCX 2019-01-10 10:14:48
B3 - Krav til innmåling og dokumentasjon DOCX 2019-09-19 11:12:15
B4 Retningslinjer overvasshandtering - oktober 2018 DOC 2019-01-10 10:15:22
B5 Førehandsuttale og røyrleggarmelding DOCX 2019-01-10 10:15:28

Revisjoner

Tittel: Giske

Innhold:

Adresse: Valderhaug 4, 6050 Valderøya Kontaktinfo: Rolf Martinsen, e-post: roma@giske.kommune.no
 

Tittel: Giske

Innhold:

Adresse: Valderhaug 4, 6050 Valderøya Kontaktinfo: Rolf Martinsen, e-post: olme@giske.kommune.no