Målsetting

Norsk VA-norm har følgende målsetninger:

  • Gjøre det enkelt for alle aktører (entreprenører, rørleggere, konsulenter etc.) å finne ut hva som er kommunens krav til VA-tekniske anlegg.
  • Bli en rimelig og meget effektiv metode for kommunen til å publisere sine krav til VA-tekniske anlegg. Mulighet for å slippe å legge ned betydelige ressurser i å utarbeide sin egen VA-norm.
  • Gi faglig oppdatert informasjon, samt korrekte henvisninger (linker) til alle VA-relevante lover, forskrifter, normer og standarder.
  • Bli et sentralt oppslagsverk og brukervennlig søkeverktøy for hele VA-bransjen.