Narvik

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Narvik Kommune

Adresse:
Narvik Vann KF, 8512 Narvik
Kontaktinfo:
Thomas Brændvik, e-post: thomas@narvikvann.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Narvik

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Narvik Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Standard abonnementsvilkår Adm del Illustrasjon av ansvarsforhold ved tilknytning i kum PDF 2020-08-21 08:36:43
Standard abonnementsvilkår Administrative bestemmelser for Narvik kommune gjeldende fom 01 03 20 PDF 2020-08-21 08:36:42
Norm-for-innmåling-og-dokumentasjon-av-VA-ledningsnett PDF 2020-02-11 08:40:27
Norm for avløpspumpestasjoner PDF 2016-09-15 12:28:21
Norm for installasjon av vannmålere i Narvik kommune PDF 2016-09-15 12:28:20
IVF-kurve i millimeter for 84710 Narvik - Stasjonsveien PDF 2016-05-12 15:08:50
Prinsipptegning pumpehus PDF 2016-05-12 15:11:40
Prinsipptegninger-og-beskrivelse-av-stikkledninger-inn-i-kum PDF 2017-05-02 18:56:35
Bilde avløpspumpestasjon JPG 2016-05-12 15:14:26
Bilde vannpumpestasjon JPG 2016-05-12 15:14:29

Revisjoner

Tittel: Narvik

Innhold:

Adresse: Narvik Vann KF, 8512 Narvik Kontaktinfo: Thomas Brændvik, e-post: thomas@narvikvann.no