Nedre Eiker

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Nedre Eiker Kommune

Adresse:
PB C, 3051 Mjøndalen
Kontaktinfo:
Tlf: 32 23 25 00

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Nedre Eiker

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Nedre Eiker Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
_Revisjonshistorikk PDF 2020-05-07 06:47:20
_Vedleggsoversikt PDF 2020-06-09 07:31:10
0-00 - Preakseptert VA-materiell (foreløpig versjon) PDF 2019-04-10 08:58:29
Vedlegg 1.1 - Instruks for innmåling PDF 2016-04-08 13:13:14
1-03 - Private stikkeledninger - foreløpig PDF 2020-05-06 15:54:24
Vedlegg 1.2 - Kontroll av jordingsforbindelse PDF 2017-07-06 14:47:39
Vedlegg 1.11 - (Kap. 16) - Overtakelsesprotokoll PDF 2016-04-08 13:12:59
1-07 - Erklæring_gravetillatelse_Svelvik PDF 2019-12-13 12:28:38
Vedlegg 2.10 - Generelle retningslinjer for utførelse av grunnundersøkelser PDF 2016-04-08 13:13:05
Vedlegg 2.11 - Kantstein og brostein PDF 2016-04-08 13:13:08
Vedlegg 2.12 - Rørleggerarbeider PDF 2016-04-08 13:13:10
3-03 (1) - Sjekkliste mottakskontroll PDF 2020-04-23 12:47:40
3-03 (1-1) - Akseptkriterier for betongrør og -kummer PDF 2020-04-23 12:45:13
3-03 (2) - Sjekkliste armatur PDF 2020-04-23 12:45:16
3-03 (3) - Sjekkliste grøfteutførelse PDF 2020-04-23 12:45:09
Vedlegg 3.3 - Slokkevann for brannvesenet og sprinkleranlegg PDF 2017-12-07 10:20:00
Vedlegg 3.27 (VA-34) - Prinsippløsning for forankring av støpejernsrør i kulvert PDF 2016-04-08 13:18:30
Vedlegg 3.28 (VA-26A) - Forankring av trykkledninger - duktilt støpejern PDF 2016-04-08 13:18:32
Vedlegg 3.29 (VA-26D) - Forankring av trykkledning i PVC PDF 2016-04-08 13:18:36
Vedlegg 3.30 - Forankring av trykkledninger i støpejern vha spunt PDF 2019-12-16 11:42:30
Vedlegg 3.31 (VA-26C) - Forankring av trykkledninger stj. vertikalavvinkling PDF 2016-04-08 13:18:39
Vedlegg 3.34 (VA-26F) - Forankring av trykkledninger, overgang PE-ledn - støpejern PDF 2016-04-08 13:18:46
Vedlegg 3.35 (VA-29C) - Endekum for pumpeledning PDF 2016-04-08 13:18:48
Vedlegg 3.38 (VA-26E) - Forankring av trykkledninger, PVC, vha spunt_fjelløsning PDF 2016-04-08 13:17:42
4-02 - Grøftesnitt PDF 2020-03-05 11:53:59
Vedlegg 4.3 - Reparasjon Avløp - Betongrør PDF 2016-04-08 13:26:09
Vedlegg 4.10 (VA-14) - Plasstøpt avløpskum PDF 2016-04-08 13:26:11
Vedlegg 4.11 - prefab avløpskum DN250 - 300 PDF 2018-12-21 11:13:25
Vedlegg 4.12 (VA-15B) - Bunnseksjon med forskjøvede sideløp DN160 - DN200mm PDF 2016-04-08 13:26:17
Vedlegg 4.13 (VA-35) - Prinsipptegning for etablering av kum på eksisterende ledning PDF 2016-04-08 13:26:21
Vedlegg 4.19 - stakespylekum m DN400 stigerør PDF 2018-12-21 13:45:06
Vedlegg 4.23 (VA-30) - Prinsippløsning - fallkum PDF 2016-04-08 13:22:50
Vedlegg 4.25 - Overgang fra PVC til btg muffe PDF 2016-04-08 13:23:09
Vedlegg 4.26 (VA-29B) - Overgang fra PE-rør - styrerør PDF 2016-04-08 13:21:01
Vedlegg 5.1 - Kumstiger PDF 2016-04-08 13:21:03
5-02 - Vannkummer og slokkevannsuttak PDF 2019-05-06 11:06:13
5-04 - Provisoriske vann- og avløpsanlegg PDF 2019-06-21 18:46:13
5-05 - Rehabilitering av ledning og etablering av ny kum PDF 2019-08-21 14:07:24
Vedlegg 5.10 (VA-22) - Monteringsprinsipp kumtopp PDF 2016-04-08 13:21:07
Vedlegg 5.11 - Prosedyre for rehabilitering av kumtopp ved réasfaltering PDF 2016-04-08 13:21:13
Vedlegg 5.12 - Kumanvisere PDF 2017-09-04 17:13:04
6-01 - Avløpspumpestasjon PDF 2019-01-07 14:13:22
7-01 - Sandfang og sluk PDF 2019-06-14 13:23:32
7-02 - Bekkeinntak PDF 2019-01-04 15:50:40
VA-norm for elektro og automatisering PDF 2019-11-11 13:39:07
Vannavstenging - rutiner for bestilling PDF 2019-03-11 15:24:17
Avtalevilkår 2010 PDF 2016-04-08 12:51:55
Søknad om sanitærabonnement PDF 2020-06-09 07:27:05