Øygarden

• Nynorsk • Bytt til Bokmål

Om Øygarden Kommune

Adresse:
Øyvar AS, : Lonavegen 20, 5353 Straume
Kontaktinfo:
Stig Hagenes, tlf: 56315947, e-post: stig.hagenes@fjellvar.as

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Øygarden

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Øygarden Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Retningslinjer Slokkevatn DOCX 2020-08-19 10:45:20
A 1 Plan og lengdeprofil PDF 2017-05-10 08:28:20
A 2_Grøftesnitt PDF 2017-05-10 08:56:55
A 3 Stikkledninger Vann PDF 2017-05-10 09:00:18
a-4a-forankring-jordgroft PDF 2016-12-13 09:07:53
a-4b-forankring-fjellgroft PDF 2016-12-13 09:08:53
A 5 Vasskum - normal PDF 2017-05-10 09:04:19
A 6 Vasskum - djup PDF 2017-05-10 09:05:11
Vedlegg A7 Enkel reduksjonskum PDF 2016-04-13 13:51:17
Vedlegg A8 Dublert reduksjonskum PDF 2016-04-13 13:51:21
Vedlegg A9 Baioløysing PDF 2016-04-13 13:51:26
Vedlegg A10 Standardteikning Steinfangskum PDF 2016-04-13 13:51:27
Vedlegg A11 Grøftestengsel PDF 2016-04-13 13:51:30
A 14 Normteikning Avløpspumpestasjon PDF 2017-05-10 08:30:09
B1 Sjekkliste - teknisk plan med liste for sluttdokumentasjon_aug 2016 DOCX 2017-05-10 09:06:00
B2 Krav til innmåling og dokumentasjon - revidert sepember 2017 DOCX 2017-11-08 09:35:22
Vedlegg B3 Sjekkliste sluttdokumentasjon - sluttutgåve DOCX 2016-04-13 13:51:34
Vedlegg B4 Pumpestasjonar vassforsyning DOC 2016-04-13 13:51:39
B5 Pumpestasjonar avløp - revidert februar 2017 DOC 2017-05-10 09:08:24
Vedlegg B6 Retningslinjer overvasshandtering - endeleg utgåve DOC 2016-04-13 13:52:24
B7 Revisjon - Endringar DOCX 2017-05-31 09:29:13