Skien

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Skien Kommune

Adresse: 
Postboks 158, Henrik Ibsensgate 2, 3701 Skien
Kontaktinfo: 
Daria Maria Bura, tlf: 35 58 12 15, e-post: Daria.Maria.Bura@skien.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Skien

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Skien Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Norm for kommunale vann- og avløpsanlegg. Del 1. Administrative bestemmelser PDF 2017-10-27 10:18:04
Vedlegg nr 1 Avtale om kommunale vann- og avløpsledninger på privat grunn PDF 2017-10-27 10:21:42
Vedlegg nr 2 Krav til slutt- dokumentasjon av VA-anlegg PDF 2017-10-27 10:21:48
Vedlegg nr 3 Kumkort PDF 2017-10-27 10:21:53
Vedlegg nr 4 Tilknytning til kommunalt ledningsnett - bolig PDF 2017-10-27 10:21:58
Vedlegg nr 5 Ferdigmelding, innmåling av stikkledninger PDF 2017-10-27 10:22:03
Vedlegg nr 6 Overtakelsesforretning PDF 2017-10-27 10:22:07
Vedlegg nr 7 Søknad om graving på privat grunn PDF 2017-10-27 10:22:12
Vedlegg nr 8 Generelle grøftesnitt PDF 2017-10-27 10:22:17
Vedlegg nr 9 Plassering av bygg i nærheten av vann- og avløpsledninger PDF 2017-10-27 10:22:21
Vedlegg nr 10 Materialkrav for rørledninger og rørdeler PDF 2017-10-27 10:22:26
Vedlegg nr 11 Mottakskontroll og lagring av rør og rørdeler PDF 2017-10-27 10:22:32
Vedlegg nr 12 Vannkum med reduksjonsventil PDF 2017-10-27 10:22:36
Vedlegg nr 13 Vannkummer - krav til utforming PDF 2017-10-27 10:22:40
Vedlegg nr 14 Standard vannkum PDF 2017-10-27 10:22:47
Vedlegg nr 15 Sprinklerkum PDF 2017-10-27 10:22:54
Vedlegg nr 16 Stakepunkt for private avløpsstikkledninger PDF 2017-10-27 10:22:59
Vedlegg nr 17 Bend i grøft PDF 2017-10-27 10:23:06
Vedlegg nr 18 Avløpskummer - krav til utforming PDF 2017-10-27 10:23:11
Vedlegg nr 19 Standard avløpskum PDF 2017-10-27 10:23:17
Vedlegg nr 20 Minikummer PDF 2017-10-27 10:23:22
Vedlegg nr 21 Avstand mellom kummer PDF 2017-10-27 10:23:28
Vedlegg nr 22 Avløpspumpestasjoner - krav til utforming PDF 2017-10-27 10:23:33
Vedlegg nr 23 Tegninger av avløpspumpestasjon (mal) PDF 2017-10-27 10:23:40
Vedlegg nr 24 Trykkavløp PDF 2017-10-27 10:23:45
Vedlegg nr 25 Sandfang under- og etter anleggsperioden PDF 2017-10-27 10:23:54
Vedlegg nr 26 Standard sandfang PDF 2017-10-27 10:24:02
Vedlegg nr 27 IVF- kurve for Skien PDF 2017-10-27 10:24:13

Revisjoner

Tittel: Skien

Innhold:

Adresse:  Postboks 158, Henrik Ibsensgate 2, 3701 Skien Kontaktinfo:  Daria Maria Bura, tlf: 35 58 12 15, e-post: Daria.Maria.Bura@skien.kommune.no

Tittel: Skien

Innhold:

Adresse:  Postboks 158, Henrik Ibsensgate 2, 3701 Skien Kontaktinfo:  Daria Maria Bura, tlf: 35 58 12 15, e-post: Daria.Maria.Bura@skien.kommune.no

Tittel: Skien

Innhold:

Adresse:  Postboks 3004, Handelstorget, 3707 Skien Kontaktinfo:  Daria Maria Bura, tlf: 35 58 12 15, e-post: Daria.Maria.Bura@skien.kommune.no