Trondheim

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Trondheim Kommune

Postadresse:
Trondheim kommune

Kommunalteknikk
Pb 2300 Torgarden

7004 Trondheim

Kontaktinfo:
Håkon Pedersen, avdelingsleder VAR Kommunalteknikk

tlf. sentralbord: 72 54 00 00, tlf. Kommunalteknikk 97 99 62 24

e-post: kommunalteknikk.postmottak@trondheim.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Trondheim

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Trondheim Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Normtegninger PDF 2019-11-01 17:08:28
Sanitærreglement for Trondheim kommune PDF 2019-09-26 13:42:08
Administrative bestemmelser - Trondheim DOC 2016-05-30 13:25:14
Vedlegg 1 Valg av ledningsmaterialer PDF 2018-02-19 16:23:50
Vedlegg 2 Krav til ledningsmaterialer PDF 2021-12-22 13:45:11
Vedlegg 3 Renovering av vannledninger PDF 2016-05-30 13:24:59
Vedlegg 4 Renovering av avløpsledning PDF 2016-05-30 13:24:56
Vedlegg 5 Beregning av overvannsmengde PDF 2020-02-14 14:43:47
Vedlegg 6 Feilføring av avløpsvann PDF 2016-05-30 13:25:26
Vedlegg 7 Mottakskontroll og lagring av rør og deler PDF 2016-05-30 13:25:24
Vedlegg 9 Rengjøring av nye vannledninger med renseplugg PDF 2016-05-30 13:25:23
Vedlegg 10 Merking av kummer PDF 2021-12-22 13:46:23
Vedlegg 11 Valg av avløpssystem PDF 2016-05-30 13:25:20
Vedlegg 12 Kumlokk og rammer PDF 2016-05-30 13:25:18
Vedlegg 13 Krav til innhold i overordnet VA-plan PDF 2016-05-30 13:25:16
Vedlegg 14 Prefabrikerte pumpestasjoner PDF 2020-02-14 14:43:58
Endringslogg VA-norm 22.12.21 PDF 2021-12-22 13:44:01
Endringslogg VA-norm 25.06.21 PDF 2021-06-25 12:50:16
Endringslogg VA-norm 18.12.20 PDF 2020-12-18 09:55:19
Endringslogg VA-norm 26.06.20 PDF 2020-06-26 11:59:30
Endringslogg VA-norm 14.02.20 PDF 2020-02-14 14:46:01
Endringslogg VA-norm 10.01.20 PDF 2020-01-10 11:58:24
Endringslogg VA-norm 19.12.19 PDF 2020-01-06 11:52:58